Protecció de dades

ASSOCIACIÓ CATALANA DE VOVINAM VIET VO DAO, Associació sense ànim de lucre de nacionalitat espanyola, CIF. G-61376851, domicili fiscal a CIF. G-61.376.851. Direcció Fiscal: DIRECCIÓ, Sta Perpètua de Mogoda, Barcelona, ​​Espanya. Inscrita en el Registre Nacional d’Associacions.

L’accés i ús d’aquest lloc web atribueix a qui el realitza la condició d’usuari i implica per tal usuari la seva acceptació íntegra de les condicions generals en relació amb els continguts i serveis plasmats.

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal LOPD) així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (Llei 34 / 2002, de 11 de juliol), l’usuari accepta que les dades personals aportades en el moment del seu registre, o qualsevol altre facilitat aASSOCIACIÓ CATALANA DE VOVINAM VIET VO DAO per al seu accés a alguns dels serveis del web site siguin incorporades a fitxers de titularitat d’aquest despatx, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats a www.vovinam.cat per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats a www.vovinam .cat que permetin dissenyar millores en els serveis prestats, per a la gestió de tasques bàsiques d’administració, així com per mantenir-lo informat, bé per correu electrònic bé per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb ASSOCIACIÓ CATALANA DE VOVINAM VIET VO DAO o amb terceres empreses col·laboradores.

En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’usuari presta el seu consentiment exprés per l’enviament de publicitat a través d’aquest mitjà.

Les dades de caràcter personal es recolliran a través dels formularis corresponents, els quals només contindran els camps imprescindibles per poder prestar el servei requerit per l’usuari.

En el cas que es consideri oportú que es cedeixin dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari, explícitament, serà informat de la finalitat del fitxer, de les dades cedides, nom i adreça del cessionari, perquè aporti el seu consentiment inequívoc a aquest respecte.

ASSOCIACIÓ CATALANA DE VOVINAM VIET VO DAO, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

ASSOCIACIÓ CATALANA DE VOVINAM VIET VO DAO podrà revelar les dades de caràcter personal de l’usuari quan li siguin requerits per l’autoritat judicial d’acord amb les normes que resultin d’aplicació.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-ASSOCIACIÓ CATALANA DE VOVINAM VIET VO DAO el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que siguin procedents en Dret.

ASSOCIACIÓ CATALANA DE VOVINAM VIET VO DAO. es reserva el dret a modificar la seva Política sobre Protecció de Dades en qualsevol moment per tal d’adaptar-la a novetats o canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i / o l’autoritat competent en cada moment , el que anunciarà oportunament a través del lloc web.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta web sense citar el seu origen o sol·licitar autorització.

L’usuari té el dret d’informació en la recollida de les seves dades, a saber per què i com són tractades les seves dades personals i decidir quant al seu tractament.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a consultar, accedir, rectificar, oposar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades, mitjançant petició escrita, signada i acompanyada de fotocòpia del seu DNI o Passaport, dirigida a:

  • Associació Catalana Vovinam Viet Vo Dao
    dirección,
    08130, Santa Perpètua de Mogoda
    Barcelona.

CertificadoProteccionDeDatos

Comparteix...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Reddit0